ACSUPERTIL 300EC

Giá liên hệ

ACSUPERTIL 300EC phòng trừ tất cả dòng nấm gây bệnh lem lép hạt trên lúa, rỉ sắt trên cà phê, bệnh phấn trắng trên cây điều.

Gọi ngay Chat Zalo