FULLKILL 50EC

Giá liên hệ

FULLKILL 50EC là thuốc trừ sâu, diệt sâu bằng cách tác động tiếp xúc, vị độc