MACHETE 60EC SINGAPORE

Giá liên hệ

MACHETE 60EC SINGAPORE là thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm chọn lọc. Thuốc trừ nhiều loại cỏ quan trọng trên ruộng lúa như cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác và đặc biệt hạn chế lúa cỏ.

Gọi ngay Chat Zalo