Category Archives: tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu cần mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh. Số lượng: 10 người. Địa bàn làm việc tại các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang. Thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm. #tuyendungsale #tuyendungnhanvienkinhdoanh #dongthapsenhong […]

Tuyển dụng 10 nhân viên kỹ thuật đồng ruộng

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật đồng ruộng

Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng tuyển dụng 10 nhân viên kỹ thuật tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang. Số lượng 10 nhân viên. Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến 30/04/2023. Thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm.

Tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng tuyển dụng nhân viên tại các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp và Tiền Giang. Số lượng tuyển: 05 nhân viên. Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến 30/04/2023. Thông tin chi tiết theo thông báo đính […]

Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật quảng bá

tuyen dung nhan vien ky thuat quang ba

Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng thông báo tuyển dụng 10 nhân viên kỹ thuật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm.  

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật khu vực ĐBSCL

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật đồng ruộng

Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng thông báo tuyển dụng 10 nhân viên kỹ thuật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh khu vực ĐBSCL

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng tuyển dụng nhân viên kinh doanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Số lượng tuyển dụng 10 người. Thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm.