THUỐC TRỪ CỎ

MACHETE 60EC SINGAPORE

Giá liên hệ

MACHETE 60EC SINGAPORE là thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm chọn lọc. Thuốc trừ nhiều loại cỏ quan trọng trên ruộng lúa như cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác và đặc biệt hạn chế lúa cỏ.

Giá liên hệ

Thuốc trừ cỏ OMEGAFIT 350EC HIỆU CON ẾCH là thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm giúp diệt trừ hữu hiệu 3 nhóm cỏ gạo, đuôi phụng, chác lác trên ruộng lúa. Đặc biệt thuốc có thể ngăn cản quá trình nẩy mầm của hạt lúa cỏ trên ruộng lúa khi phun sớm sau sạ.

Giá liên hệ

Thuốc trừ cỏ OMEGAFIT 350EC HIỆU CON ẾCH là thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm giúp diệt trừ hữu hiệu 3 nhóm cỏ gạo, đuôi phụng, chác lác trên ruộng lúa. Đặc biệt thuốc có thể ngăn cản quá trình nẩy mầm của hạt lúa cỏ trên ruộng lúa khi phun sớm sau sạ.