THUỐC TRỪ BỆNH

ACE PYPRO 30SC

Giá liên hệ

ACE PYPRO 30SC đặc trị bệnh đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, thán thư, sương mai. Thuốc có tác dụng thẩm thấu tối đa đặc trị rỉ sắt trên cây cà phê

THUỐC TRỪ BỆNH

DIABIN 30WG

Giá liên hệ

DIABIN 30WG là thuốc trừ bệnh hại cây trồng có chứa hỗn hợp hoạt chất Azoxystrobin và Dimethomorph giúp phòng trừ nhiều loại nấm bệnh, khô nhanh vết bệnh và hiệu lực kéo dài.

THUỐC TRỪ BỆNH

LK VILL@ 750WG

Giá liên hệ

LK VILL@ 750WG là thuốc trừ bệnh với hỗn hợp 2 hoạt chất mới nhất chuyên đặc trị bệnh đạo ôn và lem lép hạt trên lúa.

THUỐC TRỪ BỆNH

LK VILL@ 750WG

Giá liên hệ

LK VILL@ 750WG là thuốc trừ bệnh hại cây trồng có chứa hỗn hợp hoạt chất tiên tiến Azoxystrobin và Fenoxanil có tác dụng nội hấp, tiếp xúc mạnh, phòng và trừ hiệu quả cao, hiệu lực kéo dài.