THUỐC TRỪ BỆNH

ACE PYPRO 30SC

Giá liên hệ

ACE PYPRO 30SC đặc trị bệnh đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, thán thư, sương mai. Thuốc có tác dụng thẩm thấu tối đa đặc trị rỉ sắt trên cây cà phê

THUỐC TRỪ BỆNH

WORKUP 9SL

Giá liên hệ

WORKUP 9SL là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng phòng trừ triệt để bệnh lem lép hạt (lép đen, lép vàng), khô vằn, vàng lá gây hại lúa. Thuốc còn trừ bệnh thán thư trên xoài và đặc biệt để xử lý bệnh lúa von.

THUỐC TRỪ BỆNH

WORKUP 9SL

Giá liên hệ

WORKUP 9SL là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng phòng trừ triệt để bệnh lem lép hạt (lép đen, lép vàng), khô vằn, vàng lá gây hại lúa.

THUỐC TRỪ BỆNH

WORKUP 9SL TOP JAPAN

Giá liên hệ

WORKUP 9SL TOP JAPAN là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng phòng trừ triệt để bệnh lem lép hạt (lép đen, lép vàng), khô vằn, vàng lá gây hại lúa. Thuốc còn trừ bệnh thán thư trên xoài và đặc biệt để xử lý bệnh lúa von.