Bộ ba giải pháp quản lý toàn diện bệnh gây hại trên cây lúa

Bộ ba giải pháp quản lý toàn diện bệnh gây hại trên cây lúa. Giải pháp quản lý được bệnh lem lép hạt, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, vàng lá, vi khuẩn giai đoạn lúa trổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *