Bón phân cho cây cam sành từ 1 đến 3 năm

Nguyên tắc bón phân cho cây cam sành

Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định năng suất của cây trồng cao hay thấp cũng như bảo vệ cây trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất. Để thực hiện tốt việc cung cấp thức ăn hay dinh dưỡng cho cây trồng nói
 chung và cây cam sành nói riêng thi cần áp dụng biện pháp 
bón phân hợp lý cho cây cam sành cần thực hiện theo
 nguyên tắc 5 đúng và cân đối.

Bón phân cho cây cam sành
Hoà loãng phân bón với nước tưới cho cây cam con mới trồng ra vườn để cung cấp phân và nước cho cây

 1. Bón phân cho cây cam sành từ 1 đến 12 tháng tuổi:

♦     Định kỳ mỗi 10 ngày sau khi trồng đối với phân hóa học N-P-K(20-20-15 +TE) là 10 g/cây và pha với nước để tưới ướt đều xung quanh gốc.

♦     Định kỳ mỗi 6 tháng đối với phân hữu cơ, vôi và lân như sau:

–      Đối với phân hữu cơ là 5 kg hoặc có thể sử dụng 
phân chuồng với hàm lượng gần tương đương là 10 đến 
20 kg.

–      Vôi Dolomite có chứa MgCO3 và CaCO3 là 0,3
kg/cây.

–      Phân lân 0,5 kg/cây.

Tùy thuộc vào vùng đất mà lượng phân này có thể 
gia tăng hay giảm để phù hợp với vùng đất.

Bón phân cho cây cam sành
Hoà loãng phân bón với nước tưới cho cây, sau đó che mô lại bằng cỏ khô hay lục bình

2. Bón phân cho cây cam sành từ 13 đến 20 tháng tuổi:

Khi cây được 13 đến 20 tháng tuổi, định kỳ lượng
 phân hóa học N-P-K(20-20-15 +TE) bón cho 1 cây là 90 g/tháng. Lượng
 phân này chia làm 3 lần bón, mỗi 10 ngày bón 1 lần là 30g 
pha với 10 đến 15 lít nước tưới ướt đều trên mô cho 1 cây.

Định kỳ mỗi 6 tháng đối với phân hữu cơ, vôi và lân 
cho 1 cây như sau:

–      Đối với phân hữu cơ là 10 kg hoặc có thể sử dụng
 phân chuồng với hàm lượng gần tương đương là 10 đến
 20 kg.

–      Vôi Dolomite có chứa MgCO3 và CaCO3 là
 0,3 kg/cây.

–      Phân lân 0,5 kg/cây.

Lưu ý: Cách bón phản hữu cơ theo hình chiếu tán cây
 với cây từ 1 đến 12 tháng tuổi.

3. Bón phân cho cây cam sành từ 21 đến 30 tháng tuổi:

Khi cây được 21 đến 30 tháng tuổi, định kỳ lượng 
phân hóa học N-P-K(20-20-15 +TE) bón cho 1 cây là 150 g/tháng.

Định kỳ mồi 6 tháng đối với phân hữu cơ, vôi và lân 
cho 1 cây như sau:

–      Đối với phân hữu cơ là 10 kg hoặc có thể sử dụng 
phân chuồng với hàm lượng gần tương đương là 10 đến
 20 kg.

–      Vôi Dolomite có chứa MgCO3 và CaCO3 là 0,3
kg/cây.

–      Phân lân 0,5 kg/cây.

Bón phân cho cây cam sành
Sau khi bón phân xong nên tiến hành ốp đất lại cho cho cây
Bồi bùn cho cây cam sành
Sau khi bón phân xong có thể bồi bùn trên mô cây cam sành vào mùa nắng

4. Cách bón phân hữu cơ cho cây cam sành:

Trước khi bón phân hữu 
cơ, dùng cào răng, xới nhẹ lớp đất tầng mặt thành rãnh sâu
 khoảng 5-10 cm, xới rãnh thành hình vòng tròn cách gốc
 cam sành 30 – 50 cm. Sau đó bón toàn bộ lượng phân hữu
 cơ xuống rãnh vừa xới, tiến hành ốp đất lại, tưới nước ướt
 đều mô cây vừa được bón phân và có thể sử dụng các vật
 liệu như cỏ khô hay lục bình để che phủ cho mô cây.

(Cẩm nang kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam sành của Sofri và Jica)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *