GIẢI PHÁP MỚI PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH VÀ VI KHUẨN TRÊN LÚA GIAI ĐOẠN LÚA TRỔ CHÍN

anh tác lúa giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều là giai đoạn cực trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt lúa. Giai đoạn này nấm bệnh và vi khuẩn tấn công làm cây lúa bị bệnh đạo ôn, lem lép hạt, vi khuẩn, đốm vằn và vàng lá chín sớm.

Phun thuốc phòng trị các bệnh quan trọng vào giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều giúp ngăn ngừa vi khuẩn và nấm bệnh tấn công để bảo vệ năng suất lúa. Sản phẩm GAP3 chứa 6 hoạt chất phòng trị vi khuẩn và nấm bệnh trên lúa giúp bảo vệ cây lúa chống laị bệnh bệnh đạo ôn, lem lép hạt, vi khuẩn, đốm vằn và vàng lá chín sớm.

Phun thuốc GAP3 kịp thời sẽ bảo vệ được năng suất lúa. GAP3 ngoài việc bảo vệ cây lúa phòng và tiêu diệt nấm bệnh, vi khuẩn trên lúa còn giúp lá đòng xanh, hạt lúa sáng chắc. GAP3 bao gồm 2 sản phẩm Starvil và FOB đặc trị nấm bệnh và vi khuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *