Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN BẢO VỆ chia sẻ về vai trò chất điều hoà sinh trưởng đối với cây trồng

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN BẢO VỆ – Nhà giáo Ưu tú, Nguyên Trưởng khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ kiến thức về vai trò của hormone, chất điều hoà sinh trưởng đối với cây trồng. Chất điều hoà sinh trưởng thực vật có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Việc sử dụng đúng chất điều hoà sinh trưởng giúp cho cây trồng tăng trưởng tốt và chống stress, vượt qua các điều kiện bất lợi của môi trường.

Kính mời quý nhà nông xem video.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *