GIẢI PHÁP TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA TỪ ĐẦU VỤ VÀ GIÚP HẠT GIỐNG KHOẺ

Vụ Hè Thu nắng nóng làm cho cỏ dại phát triển và gây hại mạnh, đồng thời hạt giống dễ bị ảnh hưởng và phát triển kém. Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng có giải pháp giúp nhà nông quản lý cỏ dại hiệu quả ngay từ đầu vụ và giúp hạt giống khoẻ, rễ phát triển mạnh.

#phongtrucodairuonglua #tronglua #truco #hatgiongkhoe #omegafit #catsuper #bvtvdongthapsenhong #dongthapsenhong #giaiphaptrucodai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *