Nhà nông Nguyễn Văn Út chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa Nhật thành công

Nha nong trong lua Nhat thanh cong

Nhà nông Nguyễn Văn Út chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa Nhật thành công. Anh có 8 năm trồng lúa Nhật tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Nhà nông chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh hại trên lúa hiệu quả.

Anh sử dụng các sản phẩm Ace Pypro, Star Super, Cat Super để phòng trị các bệnh quan trọng trên lúa như vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt, đốm vằn, vàng lá. Đồng thời giải pháp sử dụng bộ ba của Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng giúp lúa trổ nhanh, chắc hạt, đạt năng suất cao.

#dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #donghanhphattrien #dongluaboithu #trongluanhat #bobatoandien #acepypro #starsuper #catsuper

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *