Quản lý bệnh đạo ôn trên cây lúa

Bệnh đạo ôn (cháy lá) là loại bệnh gây hại trên diện rộng và thường xuyên trên ruộng lúa. Đây là loại bệnh gây hại nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến năng suất.

Tác nhân gây bệnh: do nấm Pyricularia oryzae gây ra.

Nấm Pyricularia oryzae gây ra bệnh đạo ôn

Điều kiện phát triển của bệnh đạo ôn: bào tử nấm bệnh sẽ phát tán theo gió.

Bào tử nấm bệnh đạo ôn
Bào tử nấm bệnh đạo ôn

Ruộng lúa bị dư phân đạm và ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh đạo ôn xâm nhiễm và phát triển.

Ruộng lúa dư phân đạm dễ bị bệnh xâm nhiễm

Các dạng vết bệnh đạo ôn trên lá lúa.

Vết bệnh đạo ôn trên lá lúa
Vết bệnh đạo ôn trên lá lúa

Vết bệnh đạo ôn trên cổ lá và cổ bông.

Vết bệnh đạo ôn trên cổ lá và cổ bông

Biện pháp quản lý bệnh đạo ôn hiệu quả:

  1. Không bón thừa phân đạm.
  2. Đối với bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá: phun sớm khi bệnh chớm xuất hiện.
  3. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn nhánh gié: Phun thuốc trị đạo ôn trước trổ và sau trổ.

Thuốc phun trị đạo ôn hiệu quả nhất:

CẶP NATOFULL 525SE + STARSUPER 10SC là sự phối hợp mang lại hiệu quả cao để phòng trị các loại bệnh quan trọng trên cây trồng.

NATOFULL 525SE + STARSUPER 10SC
Thuốc trừ bệnh cây NATOFULL 525SE và STARSUPER 10SC

NATOFULL 525SE là thuốc trừ bệnh thế hệ mới đặc trị bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông.

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT:

Tricyclazole………….425g/l

Hexaconazole………100g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG
Lúa Đạo ôn lá

Đạo ôn cổ bông

0,4 – 0,5 lít/ha Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5 – 10%.

STARSUPER 10SC là thuốc trừ bệnh tiên tiến để trừ các loại bệnh đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, vàng lá, bạc lá (cháy bìa lá) trên lúa, bệnh thối quả trên xoài, vải, bệnh sương mai cà chua, bệnh sẹo trên cam.

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT:

Kasugamycin……….9g/l

Polyoxin………………1g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG
Lúa Đạo ôn

Khô vằn

Lem lép hạt

Vàng lá

Bạc lá

0,5 – 1 lít/ha Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha.Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.
Cam Sẹo
Vải, Xoài Thối quả
Cà chua Sương mai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *