ACMAYHARAY 100WP

Giá liên hệ

ACMAYHARAY 100WP được đăng ký phòng trừ rầy nâu hại lúa. Thuốc có thể phòng trừ được bù lạch (bọ trĩ) và diệt trừ hiệu quả nhóm côn trùng chích hút trên cây trồng