CATSUPER 0.01SL

Giá liên hệ

CATSUPER 0.01SL giúp cho cây trồng dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng, cây phát triển tạo cành mới. Nó giúp cây ra hoa, giúp đậu trái, hạn chế sượng trái trên xoài.