BIỆN PHÁP CHỐNG SỐC CHO CÂY CAM SÀNH VƯỢT QUA KHÔ HẠN, PHÈN, MẶN VÀ SÂU BỆNH

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ – Nguyên Trưởng khoa Nông nghiệp và SHƯD trường Đại học Cần Thơ chia sẻ các biện pháp chống sốc cho cây cam sành.

Đây là giải pháp giúp cây cam sành vượt qua khô hạn, phèn, mặn và các điều kiện bất lợi của môi trường. Cây cam sành còn bị sốc do sâu bệnh hại tấn công làm cây sinh trưởng và phát triển kém. Cat Super 0.01SL là chất điều hoà sinh trưởng giúp cây cam sành vượt qua những bất lợi của môi trường. Ngoài ra Cat Super 0.01SL còn phối hợp được với thuốc trừ sâu bệnh phun lên cây cam rất tiện lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *