GS.TS NGUYỄN BẢO VỆ CHIA SẺ VỀ CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG TRÊN CÂY CAM SÀNH

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ – Nguyên Trưởng khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ về vai trò chất điều hoà sinh trưởng trên cây cam sành. Chất điều hoà sinh trưởng giúp cây cam sành sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời giúp cây vượt qua điều kiện bất lợi của môi trường như hạn, mặn,…

Chất điều hoà sinh trưởng giúp cây cam hạn chế hiện tượng rụng trái non trên cây cam sành. Ngoài ra việc sử dụng đúng chất điều hoà sinh trưởng giúp trái cam và trái cây ít bị rụng cuốn. Chất điều hoà sinh trưởng giúp điều khiển cây cam sành tạo cơi đọt hiệu quả.

#chatdieuhoasinhtruongthucvat #trongcamsanh #kythuattrongcamsanh #rungtrainon #chongrungcuon #chongrungtrainon #gstsNguyenBaoVe #bvtvdongthapsenhong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *