Biện pháp phòng trị bệnh ghẻ trên cây cam sành và cây có múi hiệu quả

Bệnh ghẻ trên cây cam sành

Bệnh ghẻ trên cây cam sành là bệnh gây hại thường xuyên và phổ biến. Bệnh gây hại trên tất cả các giai đoạn phát triển của cây cam. Bệnh ghẻ có 2 loại là ghẻ lồi và ghẻ lõm do tác nhân nấm, vi khuẩn gây ra. Bệnh gây hại cả trên thân, trên lá và trên trái. Nhà nông có qui trình quản lý bệnh ghẻ hiệu quả trên cây cam sành bằng thuốc trừ bệnh Star Super 10SCvà Diabin 30WG hoặc Forthane 43SC (Macozeb nước) của Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *