DỊCH HẠI THƯỜNG GẶP TRÊN LÚA GIAI ĐOẠN TRỔ LẸT XẸT VÀ TRỔ ĐỀU

Dịch hại tren lúa giai đoạn trổ - Đồng tháp sen hồng

Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng lưu ý bà con nhà nông một số dịch hại thường gặp trên lúa giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Đây là giai đoạn cực trọng để bảo vệ năng suất cây lúa đến thu hoạch. Bệnh hại đạo ôn, lem lép hạt, vi khuẩn, vàng lá chín sớm, đốm vằn sẽ tấn công lên lá, lên bông, lên hạt. Sâu hại gồm sâu cắn chẽn, sâu cuốn lá sẽ tấn công bộ lá đòng làm bông lúa bị lép nhiều hơn.

#dichhaitrenlua #dichhaithuonggaptrenlua #dichhaitrenluagiaidoantrodeu #luagiaidoantro #bvtvdongthapsenhong #dongthapsenhong #daoon #daooncobong #lemlephat #vikhuan #saucuonla

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *