Kinh nghiệm quản lý thành công bệnh đạo ôn, đốm vằn, vàng lá, lem lép hạt và vi khuẩn trên lúa

Quản lý bệnh hại trên lúa

Nhà nông Trương Minh Hoàng – xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ chia sẻ kinh nghiệm quản lý thành công bệnh đạo ôn, đốm vằn, vàng lá, lem lép hạt và vi khuẩn trên lúa. Anh sử dụng thành công sản phẩm bộ ba toàn diện ACE PYPRO 30SC, STAR SUPER 10SC, CAT SUPER 0.01SL của Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *