Quản lý hiệu quả bệnh đạo ôn, lem lép hạt và vi khuẩn hiệu quả bằng sản phẩm FOB 500SC

Nhà nông Nguyễn Văn Của tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ chia sẻ kinh nghiệm quản lý hiệu quả bệnh đạo ôn, lem lép hạt và vi khuẩn trên lúa. Anh sử dụng sản phẩm FOB 500SC của Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng trong giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Đây là giải pháp mang lại hiệu quả cao để phòng trừ nhiều loại bệnh hại quan trọng trên lúa. Giải pháp sử dụng FOB 500SC vừa mang lại hiệu quả phòng trị bệnh và ít tốn chi phí sản xuất.

#dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #dongluaboithu #lemlephat #daoon #vikhuan #chaybiala #tronglua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *