Kỹ sư Lê Minh Tâm chia sẻ kỹ thuật phòng trừ hiệu quả bệnh do vi khuẩn, lem lép hạt, đạo ôn, đốm vằn và vàng lá trên lúa

Kỹ sư Lê Minh Tâm – Trưởng phòng Marketing Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng chia sẻ kỹ thuật phòng trừ hiệu quả bệnh do vi khuẩn, lem lép hạt, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đốm vằn, vàng lá trên lúa. Anh cũng chia sẻ giải pháp giúp lá đòng xanh tốt, giúp lúa trổ rộ, vào gạo nhanh, bền lâu và đạt năng suất tối ưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *