Nhà nông Nguyễn Văn Ân tại huyện Tân Thạnh tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thuốc phòng trị bệnh hiệu quả giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt

Nhà nông Nguyễn Văn Ân – xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An chia sẻ hiệu quả sử dụng bộ ba ACE PYPRO 30SC, STAR SUPER 10SC, CAT SUPER 0.01SL. Bộ ba phòng trừ hiệu quả bệnh vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt, đốm vằn, vàng lá trên cây lúa.

Bộ ba ACE PYPRO 30SC, STAR SUPER 10SC, CAT SUPER 0.01SL phun hiệu quả trong giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt và lúa trổ đều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *