Nhà nông Lê Văn Tùng tại tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh hại trên lúa hiệu quả

Nhà nông chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh trên lúa hiệu quả

Nhà nông Lê Văn Tùng – xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An chia sẻ hiệu quả sử dụng bộ ba ACE PYPRO 30SC, STAR SUPER 10SC, CAT SUPER 0.01SL. Bộ ba phòng trừ hiệu quả bệnh vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt, đốm vằn, vàng lá trên đồng ruộng của mình. Anh cũng chia sẻ và hướng dẫn bà con nông dân xung quanh sử dụng sản phẩm bộ ba này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *