NHÀ NÔNG NGUYỄN VĂN TẠO QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN VÀ LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA HIỆU QUẢ

Ông Nguyễn Văn Tạo tại Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông và lem lép hạt rất hiệu quả trong giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt và trổ đều. Ông tâm đắc khi sử dụng các sản phẩm TRYXO, ACE PYPRO VÀ LITOSEN phun cho lúa.

#dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #daoonlua #lemlephat #daooncobong #tryxo #acepypro #litosen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *