VAI TRÒ CÁC CHẤT ĐIỂU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG LÊN CÂY LÚA – GS.TS NGUYỄN BẢO VỆ

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ chia sẻ thông tin về vai trò của chất điều hoà sinh trưởng thực vật và cơ chế tác động lên cây lúa. Trong kỹ thuật trồng lúa hiện nay, vai trò của chất điều hoà sinh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Việc sử dụng đúng chất điều hoà sinh trưởng giúp cây lúa đạt năng suất tối ưu. Đồng thời, chất điều hoà sinh trưởng thực vật giúp cây trồng vượt qua các điều kiện bất lợi của môi trường như khô hạn, phèn, mặn, ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, cây yếu do sâu bệnh hại tấn công.

Sử dụng chất điều hoà sinh trưởng thực vật đúng trên cây lúa giúp cây trổ thoát nhanh, vào gạo sớm và giúp hạt chắc, mẩy hạt, nặng ký. Có bốn nhóm chất điều hoà sinh trưởng thực vật chính tác động trên cây lúa. Nhà nông trồng lúa hiện nay nên hiểu rõ vai trò chất điều hoà sinh trưởng thực vật để canh tác lúa cho năng suất cao và mang lại hiệu quả tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *