Nhà nông Nguyễn Văn Triệu chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt trên lúa hiệu quả

Bệnh vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt gây hại thường xuyên trên cây lúa. Bệnh gây hại nặng vào giai đoạn đòng trổ, chín sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt lúa. Nhà nông Nguyễn Văn Triệu chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt hiệu quả qua thực tế canh tác của mình. Nhà nông đã sử dụng sản phẩm STAR SUPER 10SC hiệu Kasuga  để phòng trị vi khuẩn, sản phẩm ACE PYPRO 30SC để phòng trị đạọ ôn và lem lép hạt. Với biện pháp quản lý bệnh vi khuẩn, bệnh đạo ôn, bệnh lem lép hạt giúp nhà nông mang lại hiệu quả phòng trị bệnh cao và mang lại năng suất cao, hiệu quả đầu tư cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *