Nhà nông Võ Văn Năm chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh vi khuẩn, đạo ôn, lem lép hạt đạt hiệu quả trên lúa

Nhà nông Võ Văn Năm tại ấp 7, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ kinh nghiệm quản lý toàn diện bệnh hại trên lúa. Các loại bệnh do vi khuẩn, đạo ôn, đốm vằn, vàng lá chín sớm và lem lép hạt được quản lý hiệu quả bằng bộ ba của Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng. Đây là giải pháp hiệu quả để quản lý các loại nấm bệnh và vi khuẩn trên cây lúa mang lại hiệu quả cao cho nhà nông.
Nhà nông cũng tâm đắc vì hiệu quả sử dụng sản phẩm của Công ty BVTV Đồng Tháp Sen Hồng mang hiệu quả quản lý bệnh hại tốt và giúp lúa đạt năng suất cao, lợi nhuận đầu tư cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *