STARSUPER 10SC

Giá liên hệ

STARSUPER 10SC là thuốc trừ bệnh tiên tiến để trừ các loại bệnh đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, vàng lá, bạc lá (cháy bìa lá) trên lúa, bệnh thối quả trên xoài, vải, bệnh sương mai cà chua, bệnh sẹo trên cam.