BIMDOWMY 750WP

Giá liên hệ

BIMDOWMY 750WP là thuốc trừ bệnh có tính nội hấp, hiệu quả rất cao đối với bệnh đạo ôn (cháy lá) gây hại trên lúa, bệnh đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) gây hại bông lúa