VKSAKUCIN 25WP

Giá liên hệ

VKSAKUCIN 25WP có tính nội hấp mạnh, phòng trừ bệnh do vi khuẩn gây ra bạc lá (cháy bìa lá lúa). Thuốc có thể phòng ngừa được bệnh thối quả, nứt trái, vàng lá gân xanh, sẹo ghẻ trên cam, bưởi

Gọi ngay Chat Zalo