Sử dụng chất điều hoà sinh trưởng trên cây lúa

Giao su Tien si Nguyen Bao Ve

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ chia sẻ việc sử dụng đúng chất điều hoà sinh trưởng trong canh tác lúa. Chất điều hoà sinh trưởng thực vật giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển mạnh. Đồng thời các hoạt chất này cũng giúp cây lúa chống stress do hạn, mặn, ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ.

Việc sử dụng đúng chất kích thích tăng trưởng hay chất ức chế tăng trưởng giúp cây lúa cứng cây và trổ thoát. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng chất điều hoà sinh trưởng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, năng suất của cây lúa.
Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật sử dụng cần đúng liều lượng do cây lúa cần lượng rất thấp. Việc sử dụng không đúng chất điều hoà sinh trưởng sẽ gây hậu quả ngược lại.
#GS.TS Nguyễn Bảo Vệ #dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #chatdieuhoasinhtruong #chatdieuhoasinhtruongthucvat #tronglua #caylua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *