Sử dụng đúng chất điều hoà sinh trưởng trên cây sầu riêng

GS TS NGUYỄN BẢO VỆ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN BẢO VỆ – Nguyên Trưởng Khoa Nông nghiệp và SHƯD – Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ về việc sử dụng đúng chất điều hoà sinh trưởng thưc vật trên cây sầu riêng. Chất điều hoà sinh trưởng thực vật có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng. Các chất này có thể giúp cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch hoặc vượt qua các điều kiện bất lợi của môi trường (stress) và do sâu bệnh hại tấn công.

#dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #chatdieuhoasinhtruongthucvat #hoocmonthucvat #kichthichsinhtruongthucvat #trongsaurieng #caysaurieng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *