Giải pháp phòng trị sâu gây hại trên lúa giai đoạn đòng trổ

Cặp sâu tê giác “CYMKILL và OMEGA SECBI” giúp phòng trị các loại sâu gây hại quan trọng trên lúa gồm sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu cắn chẽn, rầy phấn trắng.

#kythuattronglua #trusaugayhaitrenlua #saucuonla #sauducthan #saucanchen #rayphantrang #dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #cymkill #omegasecbi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *