Nhà nông NGUYỄN VĂN CHIẾN chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thuốc trừ bệnh GAP3 quản lý bệnh trên lúa hiệu quả

Nhà nông NGUYỄN VĂN CHIẾN tại xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thuốc trừ bệnh GAP3 quản lý bệnh trên lúa hiệu quả. Anh sử dụng GAP3 qua 2 vụ lúa, giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều để phòng trị các loại bệnh trên lúa của mình. Anh tâm đắc về sản phẩm GAP3 vừa trị bệnh hiệu quả, đồng thời phun chồng lối không bị vàng lá, lá đòng xanh và hạt sáng chắc.

#trubenhhaitrenlua #trubenhlemlephat #trubenhvikhuan #trubenhdaoon #trubenhdomvan #trubenhvangla #gap3 #gap3thugichiunoi #dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *