GIẢI PHÁP TRỪ CỎ CHÁC LÁC VÀ CỎ LÁ RỘNG BẰNG THUỐC TRỪ CỎ BENTA 480SL

Thuốc trừ cỏ BENTA 480SL với hoạt chất mới Bentazole đặc trị cỏ chác lác và cỏ lá rộng. BENTA 480SL phun trên lúa thời điểm 8 đến 30 ngày sau khi sạ. Liều lượng sử dụng từ 80ml/bình 25 lít cho lúa 8 đến 10 ngày sau sạ, lúa từ 15 đến 30 ngày sau sạ phun 125ml/bình 25 lít.Thuốc BENTA 480SL đặc trị cỏ chác lác và cỏ lá rộng trên ruộng lúa. Thuốc rất an toàn cho lúa và không gây vàng lúa.

#trucodairuonglua #trucochacla #trucolarong #thuoctrucoBENTA480SL #BENTA480SL #donthapsenhong #bvtvdongthapsenhong #tronglua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *